Werkmodel:
Sport- en speelvoorziening in de openbare ruimte

Algemeen
Bij de realisatie en het beheer van een sport- en speelvoorziening in de openbare ruimte kan worden gewerkt met onderstaand model: de driehoek. Dit model is in het kader van beweegstimulering in meerdere buurten en stadsdelen succesvol toepasbaar gebleken.

Randvoorwaarden
Meerdere doel- en leeftijdsgroepen moeten gebruik kunnen maken van deze openbare voorziening, gebruik van vandalismebestendige materialen en toestellen, sociale controle mogelijk maken en begeleiding van een buurtsportcoach of jongerenwerker.
Afspraken maken met de buurtbewoners en groepen over tijdstippen van gebruik, opruimen en controle. Extra: in bruikleen geven van spelmaterialen als diverse soorten ballen, sticks, hesjes, recreatiematerialen e.d. Aansluiting zoeken bij andere initiatieven in de buurt.

Vereist
Werken op basis van dit model vereist wel, dat er draagvlak is en de betrokken partijen (professionals, vrijwilligers, buurtbewoners, ouders, eventueel scholen en politie) nauw met elkaar samenwerken. Communicatie en het betrekken en verbinden van de partijen is in alle fases van de voorbereiding en uitvoering een absolute must. De gemeente of bewonersorganisatie kan in dit proces de rol van regievoerder op zich nemen.

Werkmodel: de driehoek 

Voor een langdurig gebruik van de openbare sport- en speelvoorziening, kan het een niet zonder het ander. Mis je een of twee van de drie zijden van de driehoek, dan is een optimaal gebruik geen lang leven beschoren. 

Casus 1

Eindhoven in Beweging

Casus 2

Buurtsport in de Bennekel

Werkmodel

Sport- en speelvoorziening 

Scoren met Daniëlle van Bakel

Nieuwhuis 16, 5731 MT, Mierlo
+31(06) 42 16 66 40
info@daniellevanbakel.eu 
scorenmetdaniellevanbakel.eu
LinkedIn /bakeldaniellevan

KvK nr. 74274252
BTW-ID NL001373076B92

IBAN NL28 KNAB 0258 6774 49