Casus 3:
55Plus Sport in Eindhoven

Algemeen
Op basis van een toenemende behoefte aan sport- en beweegactiviteiten voor ouderen en de vraag van sportverenigingen hoe dit op te pakken, werd een stedelijk stimuleringsprogramma opgezet. Opdrachtgever: gemeenteraad Eindhoven.

Projectinformatie
Doelen van het project waren het ontwikkelen en uitvoeren van een gevarieerd stedelijk sport- en beweegaanbod, het helpen en faciliteren van  van sportverenigingen qua organisatie, inhoud en activiteiten, het bijscholen van het verenigingskader en het voorlichten van ouderen over het waarom en hoe van het sport- en beweegaanbod en de programmamogelijkheden in hun wijk of stadsdeel.

1 projectuitvoerder en 1 projectleider (Daniëlle van Bakel). 

Co-creatie
Gemeente, stichting welzijn ouderen Eindhoven, GGD Eindhoven, Buurtwerk Eindhoven, Eindhovense Sportraad, lokale sportverenigingen en landelijke sportbonden werkten in het verlengde van en aanvullend op elkaar prima samen in dit project.

Financiering                                                                                                                         Totaalbudget: 40.800 euro, beschikbaar gesteld door de afdeling welzijn van de gemeente in het kader van ouderenbeleid en stimulering van participatie.

Het succes
Er werd alert ingespeeld op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften uit de samenleving en de georganiseerde sport.                             De betrokken partijen waren ambitieus en zagen de meerwaarde van samenwerking duidelijk in.                                                                                         Na drie jaar werd dit eindresultaat bereikt: 3.200 wekelijkse deelnemers, 17 verschillende sportactiviteiten, 25 aanbieders, 7 bijscholingsactiviteiten voor het verenigingskader en 3 informatiebijeenkomsten.                                        De meeste sport- en beweegactiviteiten werden na afloop van het 55Plus Sport project geïmplementeerd in het reguliere aanbod van betreffende aanbieders.

Casus 1

Eindhoven in Beweging

Casus 2

Buurtsport in de Bennekel

Werkmodel

Sport- en speelvoorziening 

Scoren met Daniëlle van Bakel

Nieuwhuis 16, 5731 MT, Mierlo
+31(06) 42 16 66 40
info@daniellevanbakel.eu 
scorenmetdaniellevanbakel.eu
LinkedIn /bakeldaniellevan

KvK nr. 74274252
BTW-ID NL001373076B92

IBAN NL28 KNAB 0258 6774 49