Casus 1:
Programma Eindhoven in Beweging

Algemeen  
Zeer succesvol verlopen lokaal sportstimuleringsprogramma met 10 verschillende projecten, waarvan elk jaar 2 nieuwe.
Accent op het versterken, verbreden en verdiepen van het bestaande activiteitenaanbod dat Eindhoven haar inwoners of verenigingen/groepen biedt. Opdrachtgever: gemeenteraad.

Projectinformatie 
1 programmaleider en eindverantwoordelijke (Daniëlle van Bakel).
10 projectleiders met eigen verantwoordelijkheid voor hun project. Werden gefaciliteerd in geld, communicatie en/of materialen.
Projectperiode 5 jaar.     

Co-creatie 
Gezamenlijk doelen + resultaten, randvoorwaarden, tijdspad, programma & evaluatie en samenwerkingsvormen ontwikkeld.

Cofinanciering
Ministerie van VWS 50% in geld. Gemeente en partners 50% in geld, menskracht of materialen.
Totaalbudget: 1,1 miljoen euro. Gericht inzetbaar voor de 10 afzonderlijke projecten.

Betrokken partijen
Eindhovense Sportraad, sportverenigingen- en bonden, Buurtwerk Eindhoven, GGD Eindhoven, Stichting Welzijn Ouderen Eindhoven, gemeentelijke zwembaden, kunstijsbaan en sporthallen.

Het succes
Onderling vertrouwen, plezier en geloof in het programma.
Verbinding van de betrokken partijen.
Gerichte facilitering van de afzonderlijke projecten.
Organisatorisch snel kunnen aanhaken bij lopende initiatieven.
Lange projectperiode en ruim budget. 
Korte lijnen en weinig bureaucratie.
Veel projecten werden reguliere activiteit of minimaal 5 jaar gecontinueerd.

Casus 1

Eindhoven in Beweging

Casus 2

Buurtsport in de Bennekel

Werkmodel

Sport- en speelvoorziening 

Scoren met Daniëlle van Bakel

Nieuwhuis 16, 5731 MT, Mierlo
+31(06) 42 16 66 40
info@daniellevanbakel.eu 
scorenmetdaniellevanbakel.eu
LinkedIn /bakeldaniellevan

KvK nr. 74274252
BTW-ID NL001373076B92

IBAN NL28 KNAB 0258 6774 49