Casus 2:
Buurtsport in de Bennekel Eindhoven

Algemeen
Zeer moeizaam verlopend deelproject van Buurtsport in de Bennekel. Buurtsport was gericht op de 8 toenmalige achterstandswijken. Daar ging een buurtsportcoach in overleg met partijen in de buurt aan de slag om sport- en beweegactiviteiten voor diverse doel- of leeftijdsgroepen te ontwikkelen en/of ondersteunen. Opdrachtgever: gemeenteraad.

De bewonersorganisatie (vrijwilligers) in de Bennekel had reeds goede afspraken lopen met een jongerenwerkster, die tevens sportleidster was. Zij organiseerde al verschillende activiteiten voor de jeugd. De buurtsportcoach wilde aanhaken met activiteiten voor andere groepen uit de buurt.

Projectinformatie
8 buurten waar de gemeente Eindhoven buurtsportactiviteiten met bewonersorganisaties ontwikkelde.
1 uitvoerend buurtsportcoach en 1.beleidsadviseur (Daniëlle van Bakel).
Projectperiode van 3 jaar.

Co-creatie
Werkwijze was om na introductie & kennismaking, nader overleg en behoeftepeiling met bewonersorganisaties of andere partijen in de buurt samen invulling aan de wijze van ondersteuning te geven.

Financiering
Totaalbudget: 40.800 euro. Flexibel in te zetten voor opstart – en afsluitende activiteiten, communicatie en sport- en beweegmaterialen.

Waar ging het (tijdelijk) mis
Het bestuur van de bewonersorganisatie in de Bennekel voelde zich volkomen overvallen door de inzet van de buurtsportcoach van de gemeente. Zij weigerde elke vorm van samenwerking en eiste op hoge poten een gesprek met mij als beleidsadviseur sport.
Heb een heel boos bestuur aangehoord, dat mij vooral verweet als gemeenteambtenaar niets te weten van vrijwilligerswerk. Zij hebben dit ook zo gecommuniceerd met een aantal politici.

Het succes
Ik ben met het bestuur in gesprek gebleven. Stap voor stap verbeterde de communicatie.Pas na een half jaar liep het eigenlijk.

Door me kwetsbaar op te stellen en toch open het gesprek te blijven aangaan, kon ik hun vertrouwen alsnog winnen. Het kostte me uiteindelijk meer tijd om de politiek te overtuigen van de effectiviteit van onze stedelijke aanpak..

Casus 1

Eindhoven in Beweging

Casus 2

Buurtsport in de Bennekel

Werkmodel

Sport- en speelvoorziening 

Scoren met Daniëlle van Bakel

Nieuwhuis 16, 5731 MT, Mierlo
+31(06) 42 16 66 40
info@daniellevanbakel.eu 
scorenmetdaniellevanbakel.eu
LinkedIn /bakeldaniellevan

KvK nr. 74274252
BTW-ID NL001373076B92

IBAN NL28 KNAB 0258 6774 49